1. Warunkiem uczestnictwa w grze jest dokonanie rezerwacji wybranego terminu drogą telefoniczną, mailową lub za pośrednictwem systemu rezerwacji.
 2. Gra przeznaczona jest dla grup od 2 do 4 lub 5 osób (w zależności od pokoju). Każdy z graczy zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 3. Czas trwania gry wynosi 75/80 minut.
 4. Osoby w wieku poniżej 15 lat mogą brać udział w zabawie w obecności osoby pełnoletniej.
 5. Uczestnik przystępuje do gry na własną odpowiedzialność. Gra nie jest wskazana dla osób cierpiących na epilepsję, klaustrofobię lub będących w trakcje leczenia psychiatrycznego.
 6. W grze nie mogą brać udziału osoby pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających.
 7. Żadne z zadań nie wymaga używania nadmiernej siły fizycznej.
 8. Zabronione jest niszczenie i zabieranie przedmiotów oraz elementów wystroju.
 9. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za uszczerbki na zdrowiu wynikłe z niestosownego zachowania podczas gry oraz za ewentualne zniszczenia przez nich dokonane.
 10. W trakcie gry zabrania się rejestrowania obrazu oraz dźwięku (aparaty, kamery, dyktafony, telefony komórkowe itp.).
 11. Maze In Mind zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub przerwania gry w przypadku niestosowania się uczestników do regulaminu.
 12. W pomieszczeniu znajdują się kamery transmitujące obraz. Służą one do nadzorowania przebiegu gry oraz zapewnieniu bezpieczeństwa. Materiały te nie będą wykorzystywane w innych celach.
 13. Po zakończonej grze istnieje możliwość wykonania zdjęcia pamiątkowego. W tym przypadku uczestnicy wyrażają zgodę na publikację tego zdjęcia na stronie http://facebook.com/MazeInMind.
 14. Uczestnik przystępując do gry, akceptuje niniejszy regulamin.